நேதாஜி மக்கள் கட்சி

நேதாஜி ஆர்மி

நேதாஜி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் நடைபெறும் போராட்டங்களில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டும் நேதாஜி ஆர்மியில் இணையவும்.