நேதாஜி மக்கள் கட்சி

நன்கொடை

வங்கி கணக்கு

வங்கி – இந்தியன் பேங்க்
கணக்கு எண் – 76720 28443
பெயர் – நேதாஜி மக்கள் கட்சி 
ஐ. எஃப். எஸ். சி கோட் – IDIB000Y005
பிரான்ச் – அமிஞ்சிக்கரை பிரான்ச்